Besi-best.tk

emra te djemve

 

Abdulatif
(ar)
adhurues i Zotit (ledhatues)

Abdulaziz
(ar)
adhurues i Zotit Fuqiplotë

Abdulbaki
(ar)
adhurues i Zotit të përhershëm

Abdulfetah
(ar)
adhurues i Zotit Triumfues

Abdulgafur
(ar)
adhurues i Zotit Amnestues

Abdulhamid
(ar)
adhurues i Zotit Falenderues

Abdulhakim
(ar)
adhurues i Zotit të Urtë

Abdulhalim
(ar)
adhurues i Zotit të Butë

Abdulkadir
(ar)
adhurues i Zotit të Fuqishëm

Abdulkerim
(ar)
adhurues i Zotit Fisnik

Abdulmexhid
(ar)
adhurues i Zotit të Famshëm

Abdulmelik
(ar)
adhurues i Zotit Sundues

Abdulmumin
(ar)
adhurues i Zotit Besnik

Abdulvehab
(ar)
adhurues i Zotit Dhurues

Abdunnasir
(ar)
adhurues i Zotit Ndihmues

Abdurrahim
(ar)
adhurues i Zotit Mëshirues

Abdurrahman
(ar)
adhurues i Zotit Mëshirëgjërë

Abdurezak
(ar)
adhurues i Zotit Furnizues

Abdusselam
(ar)
adhurues i Zotit Paqdashës

Abas
(ar)
luan i zymtë

Abdi
(ar)
përkushtuas,devotshmëri

Abidin
(ar)
adhurues në shumës

Abid
(ar)
adhurues

Adem
(ar)
emër i njeriut dhePejgamberit të parë; prej dheut

Adil
(ar)
i drejtë

Adnan
(ar)
gjakpastër; fis i hershëm arab

Advan
(ar)
i shpejtë, i shkathët

Afan
(ar)
i pastër, i pafaj

Agan
(tur)
zotëri, i parë, feudal, aga

Agush
(tur)
përqafues

Ahmed
(ar)
i falenderuari, më i falenderuari

Aid
(ar)
vizituasi, ai që vjen kohë pas kohe

Ajaz
(tur)
emër personal

Ajdin
(tur)
i ndritshëm, i qartë

Ajet
(ar)
shenjë, dokument

Ajetullah
(ar)
shenjë, dokumenti i Zotit

Ajni
(ar)
i njëjti, origjinali, natyrali

Ajvaz
(tur)
shtëpiak,kujdestar i ndërtesës

Akif
(ar)
i qëndrueshëm, stabil, besnik

Akil
(ar)
mentar

Ali
(ar)
i lartë, elegant

Amar
(ar)
jetëgjatë, jeton shumë

Amir
(ar)
urdhërdhënës

Arif
(ar)
njohtës i mirë, i kuptueshëm

Arsllan
(tur)
luan

Asad
(ar)
i famshëm, fatmirë

Asaf
(ar)
i rreptë, i fortë

Asim
(ar)
mbrojtës, rojës

Ataullah
(ar)
dhuratë e Zotit

Atif
(ar)
i dhëmbëshëm, mëshirues, i butë

Avni
(ar)
ndihmës

Azem
(ar)
i madh, kolosal

Azim
(ar)
i vendosur

Aziz
(ar)
i fuqishëm, krenarë

“B”

Bahri
(ar)
detaë, marinar

Bahtijar
(per)
fatmir,me fat, faton

Bahtir
(per)
fatmir, me fat, faton

Bajezid
(ar)
i ati i Jezidit

Bajram
(ar)
festë, festim,

Baki
(ar)
i përjetshëm,

Bali
(ar)
burrë, burrërorë; i hershëm,

Basri
(ar)
ai që sheh, optik (vend në Irak)

Bedri
(ar)
hënor, hënë e plotë; shkëlqim,

Bedrudin
(ar)
hënë e fesë; shkëlqim i fesë,

Behar
(per)
lulëzim, koha e lulëzimit, stoli feje, zbukurim feje,

Behaudin
(ar)
stoli feje, zbukurim feje,

Behlul
(ar)
i gëzuar, i dispunuar,

Behxhet
(ar)
shkëlqim, bukuri, mirë,

Behram
(per)
planeti Mars,

Bejta
(ar)
shtëpia,

Bejtulla
(ar)
shtëpia e Zotit; Qabja

Bejzat
(ar)
bardhosh, shkëlqim,

Beka
(ar)
ai që qëndron gjithnjë,

Bektash
(per)
moshatarë, i një moshe,

Beqir
(ar)
i hershëm, i pari fëmi,

Berat
(tur)
aktvendim i sulltanit,

Besir
(ar)
pamës, ai që ka dritë të shëndoshë të syrit

Beshir
(ar)
lajmëtar i mirë, lajm i mirë,

Bilal
(ar)
i lagur, i ujitur, i gjallë,

Burhanudin
(ar)
argument i fortë feje,

Burhan
(ar)
argument, dokument,

Bushra
(ar)
lajm i gëzuar(myzhde),

“D”

Daut
-
emër i një pejgamberi,

Dehir
(ar)
natyralist,ateist,ai që mendon botën pa krijonjës,

Demir
(tur)
hekuran, metalik,

Dervish
(per)
modest, varfnjak, ai që nuk mendon për këtëë jetë,

Destan
(ar)
fije e telit të veglës muzikore,

Dergut
-
idhnak, i mbushur me zemrim,

Dizdar
(per)
udhëdhënës kështjelle, kështjelltarë,

Durak
(tur)
vend ku qëndron, vendqëndrim,

Durmish
(tur)
ai që qëndron në një vend, i ndaluar,

“E”

Ebib
(ar)
muaji i 11 i vitit kopt,

Ed-hem
(ar)
i mbyllur në të zi, i zi,

Edib
(ar)
i edukuar, njerëzor,

Ejub
(ar)
emër i një pejgamberi,

Ekrem
(ar)
më fisniku, më i ndershmi,

Elez
(ar)
më me shije, më i knaqshëm,

Elmas
(ar)
dijamant, stoli,

Emin
(ar)
besnik, i sigurt,

Emir
(ar)
udhëheqës, sundues,

Emrulla
(ar)
çështje e Zotit; urdhër i Zotit,

Enes
(ar)
adaptuar, mësuar,

Enis
(ar)
ai që të shoqëron, shoqëruesi,

Enver
(ar)
i ndritshëm, i kjart

Esad
(ar)
shumë fatlumët,

Esed
(ar)
luan,

Eshref
(ar)
i çmuari,

“F”

Fadil
(ar)
i vlefshëm, i zgjedhur, elitë,

Fahri
(ar)
mburje, krenari,

Fahrudin
(ar)
mburje, krenari, feje,

Fahim
(ar)
i kuptueshëm, i zgjuet,

Faik
(ar)
tejkalues, ai që kalon të tjerëtë,

Faris
(ar)
kalorës, trim kalorës,

Faruk
(ar)
dalluesi i së vërtetës, ai që ndan të drejtën,

Fazli
(ar)
vleshmëri, ai që i takon vlefshmërisë,

Fehim
(ar)
kuptues i mirë

Fehmi
(ar)
kuptimtar,

Fejzullah
(ar)
dhuratë e Zotit

Fejza
(ar)
dhuratë,

Ferhat
(ar)
gëzim, i gëzuar,

Ferid
(ar)
i vetëm, i dalluar, i pa shoq,

Feriz
(per)
i fatshëm, me fat,

Fetah
(ar)
triumfues, pushtues, gjykatës,

Fet-hi
(ar)
ai që i takon triumfit, fitimit,

Fexhri
(ar)
mëngjesor, ai i mëngjesit,

Fevzi
(ar)
i shpëtuar, kalues, fitues,

Fikret
(ar)
mendim, ide,

Fikri
(ar)
mendimtarë,

Fuad
(ar)
zemër, zemrorë,

“G”

Gafur
(ar)
falës, ai që falë gabimin,

Galib
(ar)
mundës ai që mund tjetrin,

Gani
(ar)
i pasur i begatshëm, zengjin,

Garib
(ar)
i rrallë, i vetëm,

“H”

Habib
(ar)
i dashur, dashnorë,

Hadi
(ar)
udhëzues i drejtë,

Hafiz
(ar)
ruajtës, ai që ka nxënë përmendësh Kur’anin,

Hajdar
(ar)
guximtarë trim, luan,

Hajrudin
(ar)
dobi feje, e mirë e fesë,

Hajrullah
(ar)
e mirë e Zotit, mirësi e Zotit,

Hajra
(ar)
dobi , hajr, jo sherr,

Hakim
(ar)
i urtë, filozof, gjykatës,

Haki
(ar)
i vërtetë, i drejtë,

Halid
(ar)
i përhershëm, i paharruar,

Halim
(ar)
i butë i dhëmbshëm,

Halil
(ar)
mik i sinqert, besnik,

Hamdi
(ar)
ai që falenderon,

Hamid
(ar)
falënderues,

Hamza
(ar)
luan,

Hanefi
(ar)
ai që qëndron në të drejtën,

Haris
(ar)
roje, rojtarë, mbikqyrës,

Harun
-
emër i një pejgamberi

Harbin
(ar)
syth i hurmës

Hasan
(ar)
i mirë, i bukur, bukurosh,

Hasib
(ar)
fisnik, me origjinë të ndershme,

Hasim
(ar)
vendimtarë, definitiv,

Hashim
(ar)
i shkathtë;ai që copton, përshesh bukën,

Hatib
(ar)
ligjërues, ai që predikon

Haxhi
(ar)
vizituesi i Qabës,

Hazir
(ar)
i gatshëm, gjendje gatishmërie,

Hidajet
(ar)
udhëzim në rrugë të drejtë,

Hifzi
(ar)
i ruajtur , i mbrojtur,

Hikmet
(ar)
zgjuarësi, mpreftësi,

Hilmi
(ar)
butësi, dhembshuri, ndijor,

Himzi
(ar)
i fortë;mendjepreftë, i dishëm,

Hifzi
(ar)
nën posedim, pronë e tij e ruajtur,

Hysejn
(ar)
bukurosh i vogël, voglush i bukur,

Hysni
(ar)
ai që i takon bukurisë

Hysref
(per)
i kënaqur, i gëzuar, i padamshëm,

“I ”

Ibrahim
-
emër i një pejgamberi,

Idris
-
emër i një pejgamberi,

Ihsan
(ar)
mirësi, zbukurim,

Ikball
(tur)
fat,(ar,ai që mësyen një punë),

Ilhami
(ar)
sygjestion, i frymëzuar, inspiruar,

Iljas
-
emër i një pejgamberi

Imri
(ar)
habitor, i çuditshëm,

Imran
(ar)
vend i banuar, jo shkretinë,

Irfan
(ar)
njohës i lartë,

Isa
-
emër i një pejgamberi

Isam
(ar)
i ruajtur prej gabimeve

Isamudin
(ar)
ruajtës i fesë,

Is-hak
-
emër i një pejgamberi

Islam
(ar)
përkushtim,, dorëzim, paqë,

Ismail
-
emër i një pejgamberi,

Ismet
(ar)
i mbrojtur prej mëkateve,,

Izet
(ar)
fu*** krenari,

Izedin
(ar)
fuqi feje, krenari feje

“ J “

Jahja
(ar)
jeton (emër i një pejgamberi)

Jakub
-
emër i një pejgamberi,

Jaser
(ar)
i lehtë, pa vështirësi,

Jashar
(tur)
jeton

Jetish
(tur)
arrinë,ai që arrinë diç,

Junus
(ar)
emër i një pejgamberi

Jusuf
(ar)
emër i një pejgamberi

“ K “

Kadir
(ar)
mundësi, fu*** aftësi,

Kadri
(ar)
mundësi, përcaktues,,

Kahriman
(per)
trim luftarak,

Kajtaz
(tur)
kësul, (ar) balenë,


lirChE
09-22-2007, 12:44 PM
Kapllan
(tur)
tigër,

Kasim
(ar)
ai që ndan për çështje, ndasë,

Kazaz
(per)
mëndafshtarë,

Kenan
(ar)
i fshehtë,(fis i hershëm arab),

Kurt
(tur)
ujk;(vothë; këshilltarë),

“ L “

Latif
(ar)
i butë, i dashur, i ndishëm,

Lala
(per)
shtëpijak i pallatit,

Lazim
(ar)
i nevojshëm, domosdoshëm,

Lebib
(ar)
i mençem; pjellorë,

Lutfi
(ar)
ai që i takon butësisë, lehtësisë,

Llikman
-
emër i një personi të përmendur në Kur’an,

“ M “

Mahir
(ar)
i mpreht, i zgjuar, i sprovuar, ekspert,

Mahmud
(ar)
i falenderueshëm,

Maksud
(ar)
qëllim, i kërkuar,

Malik
(ar)
posedues, sundues, pushtetmbajtës,

Maz-har
(ar)
publikim, manifestim, qitje në dukje,

Mazlum
(ar)
atij që i është bërë e padrejtë;

Mebruk
(ar)
i bekuar, fatuar, uruar,

Mehdi
(ar)
drejtues, ai që udhëzon, udhëheqë,

Mehmed
(ar)
i falenderuar,

Memduh
(ar)
i lavdëruar,

Memun
(ar)
i besueshëm; i suksesshëm, i fatshëm

Mensur
(ar)
i ndihmuar,

Mervan
(ar)
banorë i krahinës “Merv” në Iran,

Merzuk
(ar)
i furnizuar me çka i nevojitet,

Mesud
(ar)
i fatësuar, lartësuar,

Mexhid
(ar)
fisnik, shpirtëgjërë,

Mid-hat
(ar)
Lavdatë,

Milaim
(ar)
i përshtatshëm

Milazim
(ar)
i pandashëm, i nevojshëm-tur:gradë oficeri,

Mirza
(per)
princ,

Miran
(ar)
ushtrimpraktikë, trening,

Muaz
(ar)
i mbrojtur, i vetëdijshëm,

Mubarek
(ar)
i fatshëm, i bekuar,

Muhammed
(ar)
i nderuar, i lavdëruar, emër i Pejgamberit të mbramë,

Muharem
(ar)
i ndaluar, emri i muajit të parë sipas hixhrës,

Muhjidin
(ar)
ngjallës, rilindas i fesë,

Muhsin
(ar)
ai që zbukuron, zbukurues,

Muhtar
(ar)
i zgjidhur,

Mukbil
(ar)
i pranishëm, përvehtësues, simpatik,

Mulhaxh
(ar)
teolog dhe haxhi,

Munib
(ar)
i kthyer, i mbështetur ke Zoti,

Munir
(ar)
i ndritshëm,

Mumin
(ar)
besimtar, ai që ka iman,

Murad
(ar)
për qëllim, qëllimi,

Mursel
(ar)
i dërguar,

Murtez
(ar)
i zgjedhur, i veçuar,

Musa
-
emër i pejgamberit Musa,

Musab
(ar)
i pathyer, i pashtruar, i palakuar,

Mustafa
(ar)
i zgjedhur, i dalluar,

Muslihudin
(ar)
përmirësues, reformator feje,

Muslim
(ar)
i dorëzuar Zotit,

Muxhahid
(ar)
luftëtarë për të drejtën,

Muxhib
(ar)
ai që i përgjigjet thirrjes,

Muxhteba
(ar)
i bekuar, i madhëruar,

Muzafer
(ar)
ngadhnjyes,

“ N “

Nadir
(ar)
i rrallë, personalitet i rallë,

Naim
(ar)
i begatshëm; i freskëtë; i ndieshëm,

Nafi
(ar)
i dobishëm,

Naif
(ar)
të butit e veshit, pjesa e varur,

Nasir
(ar)
ndihmues,

Nasrudin
(ar)
ndihmës feje,

Nashid
(ar)
vjershtar, këngëtarë

Nazif
(ar)
i pastërt,

Nazim
(ar)
vargues rreshtash, vjerrshash,

Nazmi
(ar)
ai që thurrë vjersha, poet,

Nebih
(ar)
i pashëm, i origjinës së mirë,

Nebil
(ar)
i familjes fisnike, shembëlltyrë,

Nedim
(ar)
shok, mik i besueshëm,

Nehar
(ar)
mikëpritës, bujar, ditorë,

Nehat
(ar)
gdhendës guri, skulptorë, skalitës,

Neim
(ar)
gjendjemirë, përjetim e kënaqësi,

Nekib
(ar)
ai që prinë, prise, kryetari,

Nerkez
(per)
lloj luleje,

Nesib
(ar)
i familjes së ndershme, fisnik,

Nesim
(ar)
aromatik, erë e këndshme,

Nesuh
(ar)
i sinqert, serioz,

Nevzat
(per)
Lindje e re,

Nexhat
(ar)
shpëtim,

Nexhatudin
(ar)
shpëtim feje,

Nexhdet
(ar)
guximtar (Vend në Arabinë Saudute),

Nexhib
(ar)
i ndershëm, i origjinës së mirë,

Nexhmudin
(ar)
yll feje,

Nexhmi
(ar)
ylltarë,

Nezir
(ar)
predikues, ai që tëërheq vërejtje,

Nijaz
(per)
kërkuesi, dëshiruesi, anuesi për diç,

Nizami
(ar)
ai që ve rend, rregull, sistem,

Nuh
-
emër i një pejgamberi

Numan
(ar)
begati(ngjyrë e kuqe, all si gjaku),

Nuri
(ar)
i ndershëm,

Nurudin
(ar)
drita e fesë,

Nusret
(ar)
ndihmë, fuqi e fituar në nevojë,

“ O “

Omer
(ar)
emër i halifit të dytë,

Osman
(ar)
emër i halifit të tretë,

Orhan
(tur)
emër personal

“ Q “

Qahil
(ar)
pjesa më e lartë e shpinës, mosha e burrërisë,

Qamil
(ar)
i përsosur, i plotë,

Qashif
(ar)
zbulues, sqarues,

Qazim
(ar)
i qetë, i heshtur, ai që mban vetin në hidhrim,

Qemal
(ar)
përsosmëri,

Qerim
(ar)
bujarë, fisnik,dorëdhënës,

Qerkin
(per)
i vrazhd, jo i shkëlqyer,

Qenan
(per)
me u fshehë, me u ruajtë, me u maskua,

“ R “

Rabit
(ar)
ligë, lidhje, lidhës,

Ragib
(ar)
lakmues, ai që dëshiron,

Rafet
(ar)
zbërthyes, thye, zhdukë,

Rafiz
(ar)
largua prej vedi,

Raif
(ar)
arritë, tejkalua, i mëshirshëm,

lirChE
09-22-2007, 12:45 PM
Ramadan
(ar)
muaji i nënt hixhrij (vapë e madhe)

Ramiz
(ar)
ai që ka aftësi në shprehje, i dukshëm,

Rasim
(ar)
fotografist, vizatorë,

Rashid
(ar)
pjekuri në të vërtetën,

Refik
(ar)
shok i rrugës, bashkëudhëtarë,

Rejhan
(ar)
bimë aromatike,

Remzi
(ar)
simbolik, i shkruar me shifra, alegorik,

Resul
(ar)
i dërguar, pejgamber,

Reshad
(ar)
ii pjekuri në të kuptuar,

Rexheb
(ar)
turprua nga respekti (emër i muajit të shtatë hixhrij),

Reuf
(ar)
shumë i mëshirshëm, shpirtëmirë,

Rezak
(ar)
furnizues,

Rifat
(ar)
ngritje, lartësim, nderë,

Rijad
(ar)
kënaqësi, pajtueshmëri,

Riza
(ar)
pëlqye, i kënaqur,

Rizvan
(ar)
kënaqësi, pajtueshmëri, bekua,

Rushdi
(ar)
i rrugës së drejt, i drejtë,

Rufet
(ar)
mëshirë, butësi, ndiesi,

“ Rr “

Rrahim
(ar)
i mëshirshëm,

Rrahman
(ar)
mëshirëgjërë,

Rrustem
(per)
hero persian, iranian,

“ S “

Sebahudin
(ar)
agim feje

Sabit
(ar)
stabil, i vendosur, i qëndrueshëm,

Sabir
(ar)
i durueshëm,

Sabri
(ar)
ai që i takon durueshmërisë,

Sadik
(ar)
i vërtetë, i sinqert,

Sadudin
(ar)
lartësi feje, fat feje,

Sadullah
(ar)
i lartë ke Zoti, me fat ke Zoti,

Sadrudin
(ar)
gjoks, parim, esencë feje,

Sadri
(ar)
gjoks i parë, përpara, ai që arrinë,

Safer
(ar)
emër i muajit të dytë sipas hixhretit,

Safvet
(ar)
i pastër, i zgjedhur, i kulluar,

Said
(ar)
lartësi, ai që arrin me u lartësua,

Sakib
(ar)
afër, ai që qëndron pranë,

Salahudin
(ar)
mirësi feje, ai që bënë vetëm mirë,

Salih
(ar)
ai që bën mirë, përmirëson, rregullon,

Salim
(ar)
i shëndoshë, i plotë, pa të meta,

Sami
(ar)
i ngritur, i lartësuar,

Samir
(ar)
bashkëbisedues, ngjyrë boide,

Sani
(ar)
ujitës, ai që sjell ujin si vetima,

Saxhid
(ar)
ai që bien në sexhde, kërkon falje,

Saud
(ar)
i fatshëm, i përparueshëm,

Sead
(ar)
fat, fatbardhësi,

Seid
(ar)
fat, fatbardhësi,

Sejdi
(ar)
fat, fatbardhësi,

SejfiSejfi
(ar)
ai që i takon shpatës

Sejfudin
(ar)
shpatë e fesë,

Sejfulla
(ar)
shpatë e Zotit,

Selim
(ar)
i shëndoshë, i plotë pa të meta,

Selman
-
emër i njeriut personal

Selver
(per)
i zoti, i parë,

Selajdin
(ar)
shif, Selahudin,

Selatin
(ar)
shumësi i fjalës sulltan,

Sidki
(ar)
ai që i takon të vërtetës, sinqeritetit,

Sinan
(ar)
fu*** aftësi, brusha e dhëmbëve,

Subhi
(ar)
i hershëm, agimor,

Sulejman
-
emër i një pejgamberi,

“ Sh “

Shaban
(ar)
emër i muajit të tetë hixhrije,

Shabi
(ar)
ai që i takon kombit, popullit,

Shafi
(ar)
shërues, ai që shëron,

Shahin
(ar)
skyfer,

Shasivar
(per)
kalorës,

Shaqir
(ar)
falënderues,

Shebib
(ar)
rinor, i ri,

Shehab
(ar)
flakë, dritë, ylli,

Shevqet
(ar)
fuqi luftarake,

Shefik
(ar)
i mëshirshëm, ai që ka mëshirë,

Shevki
(ar)
ai që anon në diç,

Shemsi
(ar)
diellor, ai që i takon diellit,

Shemsudin
(ar)
diell feje,

Sherif
(ar)
fisnik, i lartë, i zgjedhur,

Sheramet
(per)
shirimed, njeri luan,

Sheval
(ar)
emër i muajit të dhjet hixhrije,

Shinasi
(per)
i dishëm, ai që din,

Shukri
(ar)
falënderues, ai që falenderon,

Shuajb
-
emër i një pejgamberi

“ T “

Tafil
(ar)
fëmijor, foshnjorë,

Tahir
(ar)
ai që pastron, i pastër,

Tahsin
(ar)
përmirësues,

Tajar
(ar)
fluturues,pilot,

Tajib
(ar)
i mirë, i zgjedhur, i shëndoshë,

Talat
(ar)
fytyrë e ndritshme, e mirë,

Talib
(ar)
nxënës, ai që kërkon dituri etj,

Tarik
(ar)
ai që trokitë vonë natën,

Taxhudin
(ar)
kurorë feje,

Tevfik
(ar)
pëlqyeshmëri, përputhshmëri,

“ U “

U bejdulla
(ar)
përkushtues i vogël ndaj Zotit,

Uvejs
(ar)
ai që mbështetë, kthehet,

Uzejr
-
emër i një personi të përmendur në Kur’an,

“ U “

Vahid
(ar)
një, i vetëm,

Vasif
(ar)
përshkues

Vaxhid
(ar)
i gjetshëm, i mundëshë,

Vedad
(ar)
i dashur, simpatik,

Vahab
(ar)
falës,ai që falë shumë gabimet,

Vehbi
(ar)
i dhuruar prej Zotit,

Vehidudin
(ar)
monoteist, ai që vetmon një fe,

Vejsel
(ar)
emër i një udhëheqësit shpirtëror,,

Velid
(ar)
lindje e re, foshnje,

Veli
(ar)
mik, ndihmës,, kujdestarë,

Vezir
(ar)
ai që ndihmon në barrë, ministër,

Vixhdan
(ar)
njohje, vetëdije, ndërgjegjje,

“ Xh “

Xhabir
(ar)
rregullues i ashtit të thyer, ai që lidh plagëtë,

Xhafer
(ar)
lum i vogël, deve e çmueshme,

Xhahid
(ar)
puntorë i zellshëm, preciz, luftarë,

Xhavid
(ar)
dorëlëshuar, dhuronjës, bujarë,

Xhelal
(ar)
madhështor,

Xhelil
(ar)
madhështorë, i shejtë, i ndershëm,

Xhemaludin
(ar)
hijeshi feje,

Xhemil
(ar)
i hijshëm, i bukur,

Xhemali
(ar)
estetik,

Xhemshid
(per)
emër personal,

Xhemshir
(per)
emër i një sunduesi persian,

Xhevad
(ar)
shumë bujar,dorëdhënës,

Xhevdet
(ar)
mirësi, virtyt, ndjesi, meritim,

Xheviz
(ar)
arrë,

Xhezir
(ar)
ujdhesë, emër poeti arab,

Xhezair
(ar)
grup ujdhesash,

Xhihan
(per)
bota,

Xhylagë
(per-tur)
zonja e trandafilit,

“ Z “

Zahid
(ar)
i matur, i ndalur, jo i untë,

Zahir
(ar)
i haptë, kjartë, publik,

Zaim
(ar)
prijës, udhëheqës,

Zerif
(ar)
mendjemprehftë, memorje të fortë,

Zekir
(ar)
përkujtues, i zgjuat,

Zeki
(ar)
i zgjuat, i pastër prej të metave,

Zenun
(ar)
vehtijak, i pavarur, vetvetiu,

Zejnel
(ar)
stoli, zbukurim,

Zejnullah
(ar)
stoli e Zotit,

Zejn
(ar)
zbukurues,

Zihni
(ar)
mentarë, i talentuar,

Zija
(ar)
me ndriçue, me shkëlqye,

Zijaudin
(ar)
ndriçues feje,

Zuber
(ar)
i tëërë, shkresë, rexhistër,

Zuhdi
(ar)
jo lakmues, shpirt gjërë,,

Zufer
(ar)
trim, bujar, zotëri,

Zulfi
(ar)
aftësi, shkathtësi, gradë,

Zulfikar
(ar)
personifikim në heroizëm,

Zuhri
(ar)
pjekuri, arritje, zgjatje,

Zekerija
(ar)
emër i një pejgamberi,

Zumer
(ar)
grumbull, tubë, grup,

Search site